Produksjon     Kvalitetskontroll     Lafteteknikk     Montering/ferdigstillelse     Teknisk beskrivelse 


Ved kjøp av laftet tømmerhytte eller tømmerhus og valg av leverandør er det viktig å merke seg de ulike måtene laftestokkene er formet og høvlet på. I hovedsak kan man dele de ulike laftemåtene inn i seks hovedgrupper. Disse er:
 • Rundlaft håndhøvlet
  rot/topp ulike - ulike høyder på stokkene

 • Rundlaft - rot/topp ulike - ulike høyder på stokkene
 • Kantlaft håndhøvlet - (VÅR METODE)
  rot/ topp ulike - ujevn og ulike høyder på stokkene
 • Kantlaft håndhøvlet - rot/ topp ulike - ulike høyder på stokkene

   

 • Kantlaft maskinhøvlet
  rot/topp ulike - ulike høyder på stokkene
 • Maskinlaft kantet - maskinhøvlet - rot/topp like - lik høyde på stokkene

   

 • Semilaft maskinhøvlet
  rot/topp like - ulike høyder på stokkene
 • Semilaft maskinhøvlet - rot/topp like - ulike høyder på stokkene

   

 • Maskinlaft kantet - maskinhøvlet
  rot/topp like - lik høyde på stokkene
 • Maskinlaft kantet - maskinhøvlet - rot/topp like - lik høyde på stokkene

   

 • Maskinlaft rund - maskinhøvlet
  rot/topp like - lik høyde på stokkene
 • Maskinlaft rund - maskinhøvlet - rot/topp like - lik høyde på stokkene

  Våre håndlaftede tømmerhytter og tømmerhus leveres kun i 8" kantet håndhøvlet tømmer med "norske lafteknuter" etter NBI sitt bygg detaljblad 523.291

  norsk lafteteknikk

  I korte trekk kan man beskrive denne form for lafting som:
  • Kantskjært på to sider slik at stokken har en lik tykkelse på 8"/20cm bredde
  • Rot og topp på stokken har ulik høyde
  • Rot og topp legges motsatt om hverandre
  • Treets naturlige svingninger i høyden tilpasses hverandre
  • Manuell utskjæring og tilpassing av lafteknuter

  Denne laftemåten gir mer "spill" i veggens struktur.

  lafteteknikk

  eksempel håndlaftet vegg

  Denne laftemåten er en av de mest arbeidskrevende, men vi mener at det er den vakreste.

   


   Buktaveien 25
  3290 Stavern
  Tel: +47 33 12 09 50
  post@mesterlaft.no
  http://mesterlaft.no/ 
  Org. no. 
  911 854 368